Sign. - Berekening kinderalimentatie volgens nieuwe normen


Uit het huwelijk tussen M en V is één (thans nog minderjarig) kind geboren. Sinds 4?januari 2013 leven partijen feitelijk gescheiden: V woont in de voormalig echtelijke woning, M woont elders.
In het kader van de aanstaande echtscheiding verzoekt V te bepalen dat M aan haar over de periode van 4 januari 2013 tot 1?april 2013 maandelijks € 661 aan kinderalimentatie zal betalen, en over de periode vanaf 1 april 2013 € 537 per maand.
Vaststaat dat M vanaf 4 januari 2013 tot heden de woonlasten van de echtelijke woning, de schuld bij de Defam en enkele andere lasten en schulden van partijen heeft voldaan. De rechtbank ziet hierin aanleiding als ingangsdatum 1 april 2013 te nemen. Dit houdt in dat de bijdrage van M dient te worden berekend aan de hand van de richtlijnen zoals weergegeven in het Rapport Werkgroep Alimentatienormen 2013 versie april 2013 (hierna: Tremarapport april 2013).
Partijen zijn het erover eens dat de behoefte van het kind € 661 per maand bedraagt, zodat de rechtbank daarvan uitgaat. Volgens M moet het kindgebonden budget, waar V aanspraak op maakt, daar nog van worden afgetrokken. V stelt nog niet voor het kindgebonden budget in aanmerking te komen. De rechtbank volgt de stelling van V, nu (1) partijen gezamenlijk ook niet voor het kindgebonden budget in aanmerking kwamen, (2) niet is gebleken dat er al een echtscheidingsverzoek is ingediend en (3) niet is gebleken dat M zich al uit de echtelijke woning heeft geschreven, zodat partijen nog altijd fiscaal partner van elkaar zijn.
Vervolgens dient te worden beoordeeld welke kinderalimentatie M…

Verder lezen
Terug naar overzicht