Sign. - Beroep op gewijzigde omstandigheden


De verzochte wijziging van bijdragen in de kosten van verzorging en opvoeding en in die van levensonderhoud en studie wordt afgewezen. Geruime tijd na een nieuw huwelijk en de geboorte van een kind uit dat huwelijk dient de man een wijzigingsverzoek in. Dit kan niet alsnog tot een rechtens relevante wijziging van omstandigheden leiden. De wel toepasselijke wijziging betreft verandering van werk en inkomen. In de eerste periode is er geen sprake van een veranderde inkomenssituatie. In de periode daarna is onvoldoende komen vast te staan dat er een structurele en niet te herstellen inkomenswijziging heeft plaatsgevonden. De behoefte van beide kinderen is niet gewijzigd. Het beroep op artikel 1:399 BW (matigingsbevoegdheid) wordt niet gehonoreerd.

(Rechtbank Groningen 13 december 2011, LJN BV0235)

Verder lezen
Terug naar overzicht