Sign. - Beroep op schuldsanering iets gedaald in 2012


In 2012 werd iets minder vaak een beroep gedaan op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) ten opzichte van een jaar eerder. Vorig jaar zijn 19.301 aanvragen gedaan voor toelating tot de Wsnp. Dat is 6% minder dan in 2011, maar ligt nog altijd fors boven het niveau van 2010, toen er 15.722 keer een beroep werd gedaan op de schuldsanering. Dit blijkt uit de negende monitor Wsnp die staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) op 23 oktober naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
In 2012 zijn door de rechter in totaal 13.755 mensen toegelaten tot de Wsnp; 967 minder dan het jaar daarvoor. Ook is het afwijzingspercentage van de verzoeken tot toelating van de schuldsanering toegenomen: van 17,1% in 2011 naar 19,6% in 2012.
Van de schuldenaren die worden toegelaten tot de schuldsaneringsprocedure krijgt 70% na drie jaar een zogeheten schone lei.
De doelgroep van problematische schuldenaren die een beroep doet op de Wsnp is ten opzichte van vorige metingen nauwelijks gewijzigd: 80% is particulier, 20% is (ex-)ondernemer. Voor beide groepen was een inkomensterugval de voornaamste reden voor het ontstaan van de schulden. Andere belangrijke oorzaken van problematische schulden bij particulieren zijn overbesteding, compensatiegedrag en – in toenemende mate – echtscheiding.

(Ministerie van Veiligheid en Justitie)

Verder lezen
Terug naar overzicht