Sign. - Besluit bedrijfsopvolgingsregeling: oude wijn in nieuwe zakken?


In dit artikel wordt het besluit bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting besproken. Daarbij worden tevens de onopgeloste knelpunten van de regeling belicht.

(mw. drs. N.M.P. Govers-de Louw en mw. mr. M.M.J. Schuurman-van Nifterik, WPNR – Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 6906, p. 921)

Verder lezen
Terug naar overzicht