Sign. - Bestuursrechter betracht clementie bij erfgenamen die zuiver hadden aanvaard


De erfgenamen hebben uitsluitend door de te late vaststelling door het CAK van de eigen bijdrage afgezien van het beneficiair aanvaarden van de nalatenschap. De rechtbank is van oordeel dat het nalatig handelen van het CAK niet, ook niet gedeeltelijk, voor rekening en risico van de erfgenamen dient te komen. De rechtbank heeft in haar oordeel meegewogen dat, in het geval de erfgenamen de nalatenschap beneficiair hadden aanvaard, er geen gelden meer beschikbaar zouden zijn geweest voor het betalen van de verschuldigde eigen bijdrage en de eigen bijdrage dan zou zijn kwijtgescholden. Voorts heeft de rechtbank meegewogen dat het nalatig handelen van het CAK ruim anderhalf jaar heeft geduurd.

(Rechtbank Roermond 24 november 2011, LJN BU6290)

Verder lezen
Terug naar overzicht