Sign. - Betalen voor uittreksel GBA mogelijk in strijd met Europees recht


Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft op 26 oktober aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (Luxemburg) de vraag voorgelegd of voor een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) kosten in rekening mogen worden gebracht. Het hof vermoedt dat het in rekening brengen van leges in strijd is met Europees recht. In een verkeersovertredingszaak is het onduidelijk of de officier van justitie het juiste adres heeft gebruikt bij het verzenden van stukken. De vrouw die de overtreding heeft begaan, is eind 2008 meermalen verhuisd. Daarom heeft zij de gemeente gevraagd welke adresgegevens in 2008 en 2009 waren opgenomen in de GBA. Voor het verstrekken van deze gegevens brengt de gemeente leges in rekening. De vrouw vindt dat deze leges niet mogen worden geheven en is daarom in beroep gegaan bij de belastingrechter van het gerechtshof. De verstrekking van persoonsgegevens door de overheid is geregeld in een Europese richtlijn. Om te bepalen hoe deze richtlijn in verband met deze zaak moet worden uitgelegd, stelt het gerechtshof twee zogeheten prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie. Ten eerste: mogen voor het verstrekken van persoonsgegevens kosten in rekening worden gebracht? En zo ja: hoeveel?
In afwachting van het antwoord van het Hof van Justitie wordt de zaak aangehouden. Dit duurt vermoedelijk om en nabij een jaar. Wanneer het hof antwoord heeft ontvangen, zal het zo snel mogelijk zelf uitspraak doen in deze zaak.

(Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26 oktober 2012, LJN BY1384)

Verder lezen
Terug naar overzicht