Sign. - Betekening dagvaarding in geval van onbekende en niet in rechte verschenen erfgenamen


X huurt van woonstichting W een woning. Omdat de erfgenamen van X niet bekend zijn, vordert W na het overlijden van X bij wijze van voorlopige voorziening veroordeling van de erven tot ontruiming van de woning. W dagvaart de erven bij exploot, betekend aan het parket van de officier van justitie bij de rechtbank, gevolgd door publicatie van een uittreksel van het exploot in een landelijk dagblad. De erven zijn niet verschenen op de zitting.
Ex artikel 53 lid 1, 2 en 3 Rv kan in drie gevallen de vermelding van de namen en woonplaatsen van de gezamenlijke erven achterwege blijven. Hoewel in casu niet aan deze voorwaarden is voldaan, oordeelt de kantonrechter dat W echter een te respecteren (spoedeisend) belang heeft bij de vordering. Nu W de namen en/of adressen van de erven niet kent, noch de persoon of woonplaats van een executeur of vereffenaar van de nalatenschap, oordeelt de kantonrechter dat W slechts de wijze van dagvaarden ex artikel 54 lid 2 Rv ter beschikking staat. Omdat aan de eisen van artikel 54 lid 2 Rv is voldaan, wijst de kantonrechter de vordering bij verstek toe, omdat deze niet ongegrond of onrechtmatig is.

(Sector kanton Rechtbank Haarlem 11 januari 2012, LJN BV1969)

Verder lezen
Terug naar overzicht