Sign. - Betekeningsproblemen bij onbekende erfgenamen


De ten opzichte van de erfgenamen te betrachten zorgvuldigheid brengt onder meer met zich dat op de juiste wijze dient te worden betekend indien men erfgenamen in een procedure wil betrekken. Aan de hand van HR 5 april 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BY9084) beantwoorden de auteurs de vraag hoe dient te worden betekend als de erfgenamen onbekend zijn.

(S.W. Autar-Matawlie en C.A.J.M. van Waes, TE – Tijdschrift Erfrecht 2014/1)

Verder lezen
Terug naar overzicht