Sign. - Bewindvoerder krijgt machtiging om onderbedelingsvordering af te lossen


X is op de voet van artikel 1:431 BW aangesteld als bewindvoerder over het vermogen van zijn demente moeder. Tot dat vermogen behoort onder meer een schuld aan X uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling die zijn overleden vader had opgesteld. X verzoekt de kantonrechter hem machtiging te verlenen voor het aflossen van de onderbedelingsvordering.
X voert onder meer aan dat de kosten van verzorging van moeder volledig gedekt worden door haar pensioen en AOW-uitkering. Verder stelt X dat hij het geldbedrag nodig heeft om een schuld aan zijn ex-echtgenote af te lossen.
De kantonrechter verleent de verzochte machtiging en overweegt daartoe dat toewijzing van het verzoek in het belang van de rechthebbende moet worden geacht.

(Rechtbank Leeuwarden sector kanton 24 oktober 2012, nr. 406784 AZ 12-6622)

Verder lezen
Terug naar overzicht