Sign. - Bijkantoor zonder vergunning


Overtreding art. 6 Wtk 1992 (feit 1 primair): Wat houdt het begrip "kredietinstelling" in? Art. 1 lid 1 onder a, ten eerste Wtk 1992 geeft als definitie: "een onderneming of instelling die haar bedrijf maakt van het ter beschikking verkrijgen van, al dan niet op termijn, opvorderbare gelden en het voor eigen rekening verrichten van kredietuitzettingen of beleggingen". Het begrip "onderneming of instelling" moet niet formeel, maar materieel (feitelijk) worden geïnterpreteerd. Verschillende rechtspersonen kunnen samen één onderneming vormen. Dan is de vraag hoe "in nederland gevestigd" moet worden geïnterpreteerd. Voor de situatie van een buiten de EU (formeel) gevestigde onderneming of instelling met een dochteronderneming in nederland geldt art. 6 Wtk 1992 en voor de situatie van een buiten de EU (formeel) gevestigde onderneming of instelling met een "kantoor", niet zijnde een dochteronderneming, in nederland art. 38 Wtk 1992. first Curaçao international Bank nV (fCiB) is een op Curaçao gevestigde kredietinstelling. Transworld Oil Computer Centrum BV (TWOCC), statutair gevestigd te Berg en Dal, is geen dochteronderneming van fCiB. fCiB en TWOCC kunnen derhalve niet tezamen worden aangemerkt als een in nederland gevestigde onderneming of instelling in de zin van art. 6 Wtk 1992. Het onder 1 primair ten laste gelegde feit kan niet wettig en overtuigend worden bewezen. Vrijspraak volgt. Overtreding van art. 38 Wtk 1992 (feit 1 subsidiair): De rechtbank oordeelt dat fCiB in een nauwe en bewuste samenwerking met TWOCC opzettelijk het bedrijf van kredietinstelling door middel van een bijkantoor heeft uitgeoefend en aldus art. 38…

Verder lezen
Terug naar overzicht