Sign. - Blijft mediation de eeuwige belofte of wordt het een volwassen markt?


Mediation werd in de jaren negentig van de vorige eeuw geïntroduceerd als veelbelovend geschilbeslechtingsinstrument. Sindsdien is de vraag naar mediation niet echt van de grond gekomen. Wel zijn er veel mediators tot de markt toegetreden. De markt is daardoor niet in evenwicht. De auteur schetst de groeiruimte voor mediation en doet aanbevelingen hoe die ruimte benut kan worden. De rol van de overheid acht zij daarbij vooralsnog beperkt. De beroepsgroep is eerst zelf aan zet.

(mw. prof.dr. B.E. Baarsma, NJB – Nederlands Juristenblad 2012/1, p. 14)

Verder lezen
Terug naar overzicht