Sign. - Blooteigendom-vruchtgebruiksituaties krachtens buitenlands erfrecht


Met ingang van 1 januari 2014 kan de defiscalisering als bedoeld in artikel 5.4 Wet IB 2001 ook gaan gelden voor bloot-eigendom/vruchtgebruiksituaties die tussen de langstlevende partner en de kinderen zijn ontstaan als gevolg van het buitenlandse wettelijk erfrecht.

Verder lezen
Terug naar overzicht