Sign. - Boedelberedderaar is geen afwikkelingsbewindvoerder


De auteur bespreekt twee praktisch gelijkluidende arresten van de Hoge Raad van 28 juni 2013 (ECLI:NL:HR:2013:38 en 39). Daarin beantwoordde de Hoge Raad de volgende twee vragen: (1) is de executeur-boedelberedderaar onder het oude recht te vergelijken met de executeur-afwikkelingsbewindvoerder onder het huidige recht, dan wel met de beheersexecuteur onder het huidige recht, en (2) valt het einde van de taak van de executeur samen met het einde van het beheer van de executeur?

(prof. mr. A.J.M. Nuytinck, Ars Aequi 2013/9)

Verder lezen
Terug naar overzicht