Sign. - BOR-reparatiewetgeving indirecte belangen


Uit HR 22 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:705, BNB 2016/167 kan men afleiden dat de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) ook van toepassing kan zijn op niet-consolideerbare indirecte aandelenbelangen. Dit strookt niet met de doelstelling van de BOR.

Daarom is kort daarna reparatiewetgeving voorgesteld teneinde de gevolgen hiervan ongedaan te maken. Auteur besteedt daaraan aandacht. Hij gaat tevens in op het standpunt van de staatssecretaris over de toepassing van de bezitseis bij uitbreiding van de onderneming.

A.M.A. de Beer, WPNR 2017(7149)

Verder lezen
Terug naar overzicht