Sign. - Buitenlandse herroepingsclausule en het toepasselijke recht op de uitleg van uiterste wilsbeschikkingen Wanneer begint de termijn van artikel 4:192 BW te lopen?


De auteur bespreekt het arrest van de Hoge Raad van 9 november 2012 (LJN BX7468), waarin de vraag aan de orde was of – en zo ja: wanneer – een door de kantonrechter gestelde termijn in de zin van artikel 4:192 BW begint te lopen als de inschrijving van de beschikking in het boedelregister ten onrechte is geschied, als geen betekening volgens de regels der wet heeft plaatsgevonden. De Hoge Raad oordeelde dat in dat geval de inschrijving ten onrechte heeft plaatsgevonden, zodat de termijn niet is gaan lopen.

(prof. mr. B.E. Reinhartz, TE – Tijdschrift Erfrecht 2013/1)

Verder lezen
Terug naar overzicht