Sign. - Cijfers ‘vergeten’ kinderen


Dicht bij huis, gewoon hier in Nederland, zijn er grote groepen vergeten kinderen die door een onveilige of instabiele thuissituatie op jonge leeftijd al heftige dingen hebben meegemaakt en (tijdelijk) opgroeien in sobere opvangcentra. Niet de plek waar een jong leven zou moeten starten.
De meest recente cijfers (afkomstig van Jeugdzorg Nederland, Federatie Opvang en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) leren dat er ruim 32.000 kinderen van 0 tot 18 jaar in Nederlandse opvangcentra verblijven.
In 2010 werden 11.178 kinderen op advies van Jeugdzorg uit huis geplaatst. Ze verbleven in residentiële (24-uurs opvang) instellingen, omdat de thuissituatie te onveilig of te instabiel was.
4358 kinderen woonden in 2010 met hun moeders in blijfhuizen. Zij waren medeslachtoffer van huiselijk geweld of hebben dit zien gebeuren.
9082 kinderen werden in 2010 opgevangen en begeleid in dagopvangcentra, omdat de thuissituatie te instabiel was. Deze kinderen kampten met ontwikkelingsachterstanden of gedragsproblemen.
3584 kinderen verbleven in 2010 met hun ouder(s) in maatschappelijke opvangcentra, omdat moeder en/of vader bijvoorbeeld de kosten van hun huis niet (langer) kon dragen.
4059 kinderen hebben begin 2012 om verschillende redenen hun thuisland verlaten en verblijven met hun moeder en/of vader in asielzoekerscentra.

(Guusje Nederhorst Foundation)

Verder lezen
Terug naar overzicht