Sign. - Collaborative divorce: hoe een teambenadering in conflichtoplossingsprocessen tot een succes maken?


In dit artikel gaan de auteurs uitvoerig in op de in Nederland nieuwe loot aan de stam van juridische echtscheidingshulp, namelijk collaborative divorce. Daarbij wordt – mede aan de hand van ervaringen en onderzoek in de Verenigde Staten en Canada – in kaart gebracht wat de succesfactoren zijn van deze vorm van echtscheidingsbegeleiding. Verder worden enkele risico's genoemd van het teamwork dat bij collaborative divorce wordt vereist en worden aanbevelingen gedaan die het werken in teamverband tot een groter succes kunnen brengen.

(dr.mr. Y.P. Kamminga en prof.mr. P. Vlaardingerbroek, FJR – Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2012/3, p. 60)

Verder lezen
Terug naar overzicht