Sign. - Convenant en echtscheidingsbeschikking: gezamenlijk gezag van gewijsde?


Een tussen partijen in het kader van echtscheiding gesloten convenant wordt veelal 'als opgenomen beschouwd' in de echtscheidingsbeschikking meegenomen. Krijgt die beschikking vervolgens kracht van gewijsde omdat er geen rechtsmiddelen meer tegen kunnen worden ingesteld, dan rijst de vraag of ook aan het convenant kracht van gewijsde moet worden toegekend. Is het antwoord bevestigend, dan kan bijvoorbeeld een tussen partijen overeengekomen verdeling naderhand niet meer worden aangetast ex artikel 3:196 BW (dwaling, leidende tot een benadeling van een deelgenoot met meer dan één vierde). In de lagere rechtspraak is dat bevestigende antwoord enkele malen gegeven, recentelijk door de Rechtbank Roermond. Volgens de auteurs wijzen wet en literatuur echter in de richting van een ontkennende beantwoording. De auteurs gaan in op de status van het 'als opgenomen beschouwde' convenant voor het geval de beschikking kracht van gewijsde heeft verkregen. Achtereenvolgens bespreken zij: nut en noodzaak van het 'als opgenomen beschouwd' zijn van het convenant, lagere rechtspraak en wet en literatuur.

(Mr. P. de Bruijn en mr. R. Westrik, EB – Tijdschrift voor Scheidingsrecht 2012/1, p. 11)

Verder lezen
Terug naar overzicht