Sign. - Crisis verdubbelt schuldhulpverlening


Sinds het begin van de economische crisis in 2008 is het aantal huishoudens met problematische schulden bijna verdubbeld, zo blijkt uit het jaarverslag 2012 van de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.
In 2012 meldden 84.250 mensen in Nederland zich aan voor schuldhulpverlening. Het jaar daarvoor was dat 11% minder, vijf jaar geleden ging het nog om 44.000 mensen. De gemiddelde schuld bedroeg vorig jaar € 33.500, tegen € 30.000 vóór de crisis. Opvallend is dat ook huiseigenaren steeds vaker aankloppen voor hulpverlening: in 2011 had nog 12% van alle aanvragers een eigen woning, maar dat aantal was een jaar later al opgelopen naar 16% van het totaal. In de praktijk betekende dit dat het aantal huiseigenaren met schuldhulp met bijna de helft toenam.
Ook zogenoemde 'werkende armen' vragen vaker om bijvoorbeeld een betalingsregeling of een saneringskrediet. Mannen zijn traditioneel oververtegenwoordigd in de schuldhulpverlening. Vorig jaar was 56% van de aanvragers man.
De schuldhulpverlening zet steeds meer in op snelle en overzichtelijke oplossingen. De NVVK constateert een stijging in het aantal betalingsregelingen waar volledige terugbetaling van schulden plaatsvindt. Het aantal betalingsregelingen is verdrievoudigd. Naast de betalingsregelingen is ook het aantal saneringskredieten toegenomen.

(NVVK/ANP)

Verder lezen
Terug naar overzicht