Sign. - De accountant die zijn billen brandt, moet op de blaren zitten (FIP 2016, 85, mr. A.H.P. van Hulten en mr. A.C. van Campen)


Door boekhoudschandalen is het accountantsberoep sinds het begin van deze eeuw steeds meer op negatieve wijze in de belangstelling komen te staan. Als gevolg hiervan hebben tucht- en civielrechtelijke procedures tegen accountants een vlucht genomen. Dit is mede ingegeven door de bijzondere maatschappelijke positie van de accountant en de verhaalsmogelijkheden bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar en de accountantsorganisatie zelf. In deze bijdrage bespreken de auteurs de huidige stand van zowel de tucht- als civielrechtelijke aansprakelijkheid van accountants. Daarnaast behandelen zij het onderscheid en de relatie tussen beide vormen van aansprakelijkheid en de mogelijkheden om de aansprakelijkheid van accountants te beperken. De auteurs besluiten hun bijdrage met het advies aan accountants secuur te handelen met het oog op tucht- en civielrechtelijke aansprakelijkheid.

Verder lezen
Terug naar overzicht