Sign. - De aftrek van de opoffering door de verkrijger zoals bedoeld in art. 7 SW 1956


Onder 'hetgeen door de erflater is bedongen' kunnen slechts reële tegenprestaties worden begrepen. Heeft erflater de koopsom – al dan niet in gedeelten – kwijtgescholden, dan is daarvan geen sprake.

(C.J.M. Martens, WPNR – Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2014/7007)

Verder lezen
Terug naar overzicht