Sign. - De AIFMD-bewaarder; praktische gevolgen voor Nederlandse beleggingsinstellingen


In oktober jl. heeft de Tweede kamer het wetsvoorstel tot implementatie van de AIfM-Richtlijn aangenomen. Deze richtlijn bevat ook vereisten die aan bewaarders van beleggingsinstellingen worden gesteld. Nu veel Nederlandse beleggingsinstellingen momenteel niet onder toezicht staan, zullen deze vereisten in sommige gevallen vergaande impact hebben. De schrijver schetst een aantal praktische gevolgen voor in Nederland bestaande structuren.
(V&O 2012, nr. 11, p. 200, mr. R.K.Th.J. Smits)

Verder lezen
Terug naar overzicht