Sign. - De ‘bedoeling’ van partijen in huwelijksvoorwaarden


Het huwelijksvermogensrecht omvat regels op drie verschillende gebieden: het verbintenissenrecht, het goederenrecht en het 'bestuursrecht'. Met dit laatste doelt de auteur op de regels betreffende de bevoegdheid van echtgenoten over huwelijksgoederen te beschikken, dan wel ten aanzien daarvan feitelijke handelingen te verrichten (zie artikel 1:88, 1:89, 1:90 en 1:97 BW). Huwelijksvermogensrechtelijke bepalingen zijn van toepassing op de relatie tussen de echtgenoten (intern) en, afhankelijk van de aard ervan, ook op de verhouding tussen echtgenoten en derden (extern). Door het aangaan van huwelijkse voorwaarden kunnen echtgenoten regels aangaande een of meer van de drie genoemde rechtsgebieden modelleren. Dit door hen aldus vormgegeven stelsel kan derhalve mede derdenwerking hebben.

(prof.dr. G. van der Burght, ftV – civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen 2012/8, p. 19)

Verder lezen
Terug naar overzicht