Sign. - De betekenis van de schriftelijke wilsverklaring


Onlangs betoogde Klaas Rozemond in het NJB dat euthanasie bij dementerenden in een vroeg stadium wel te rechtvaardigen kan zijn op grond van het zelfbeschikkingsrecht van deze personen, maar niet in een later stadium wanneer het actuele verlangen bij een demente patiënt niet meer aanwezig is of niet meer kan worden vastgesteld. Volgens de auteur heeft Rozemond gelijk in zijn stelling dat de aanwezigheid van een schriftelijke verklaring niet automatisch betekent dat we met levensbeëindiging op verzoek te maken hebben, zelfs niet als dat verzoek niet uitdrukkelijk is ingetrokken zolang de patiënt wilsbekwaam was. Maar zijn verdergaande stelling dat het doden van een wilsonbekwaam geworden demente patiënt altijd moord is, houdt volgens de auteur geen stand.

(prof.dr. G.A. den Hartogh, NJB – Nederlands Juristenblad 2012/11, p. 734)

Verder lezen
Terug naar overzicht