Sign. - De en/of-rekening binnen een verzorgingsrelatie


Het gebruik van een en/of-rekening binnen affectieve tweerelaties is wijdverbreid: al dan niet gehuwde partners kiezen er vaak voor de inkomsten- en uitgavenstromen te laten lopen via een dergelijke rekening. Echter, en/of-rekeningen worden ook gebruikt in bepaalde verzorgingsrelaties, bijvoorbeeld wanneer ouder en kind afspreken dat de laatste de afhandeling van de financiële zaken op zich zal nemen. Dit type en/of-rekening staat in dit artikel centraal.

(mr. P.C. van Es, WPNR – Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2013/6987)

Verder lezen
Terug naar overzicht