Sign. - De legitimarisvriendelijke notaris


De Werkgroep deontologie nieuw erfrecht heeft aangegeven dat het benaderen van een legitimaris schending van het notariële ambtsgeheim oplevert. Hof Amsterdam beslist op 8 januari 2013 anders. De auteur stelt zich de vraag: hoe nu verder?

(B.M.E.M. Schols, WPNR – Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2013/6988)

Verder lezen
Terug naar overzicht