Sign. - De moeizame implementatie van de Europese Mediationrichtlijn


Op 21 mei 2008 is de Europese Mediationrichtlijn in werking getreden. Die Richtlijn kan worden gezien als een uitwerking van artikel 81 lid 2 sub g van het EG-Verdrag, dat aan Europese Raad en Parlement opdraagt maatregelen vast te stellen 'ter bevordering van de ontwikkeling van alternatieve methoden voor geschillenbeslechting'. De Richtlijn kent een implementatietermijn van drie jaar. Nederland had dus op 21 mei 2011 zijn wetgeving erop moeten aanpassen. In dit artikel bespreekt de auteur de stand van zaken. En daaruit blijkt: die is niet erg florissant.

(mr. A.V.T. de Bie. EB – Tijdschrift voor Scheidingsrecht 2012/9, p. 163)

Verder lezen
Terug naar overzicht