Sign. - De nietigheid van het testamentaire vervreemdingsverbod


De auteur bespreekt het arrest Hof Arnhem-Leeuwarden 5 maart 2013 (ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4288), waarbij hij tevens ingaat op de achtergronden van artikel 4:45 lid 2 BW, op grond waarvan een voorwaarde of last die de strekking heeft de bevoegdheid tot vervreemding of bezwaring van goederen uit te sluiten, voor niet geschreven wordt gehouden. Daarnaast verkent de auteur alternatieve mogelijkheden om te bereiken dat bepaalde goederen van de nalatenschap, al dan niet gedurende een bepaalde periode na het overlijden, niet vervreemd kunnen worden.

(J.L.D.J. Maasland, TE- Tijdschrift Erfrecht 2013/3)

Verder lezen
Terug naar overzicht