Sign. - De notariële rechercheplicht in verband met artikel 1:99 lid 1 BW


Met de invoering van het nieuwe huwelijksvermogensrecht op 1 januari 2012 heeft het notariaat er een rechercheplicht bij gekregen. Bij de overdracht van een registergoed, maar bijvoorbeeld ook bij levering van aandelen op naam, zal de notaris in sommige situaties een controle moeten uitvoeren in verband met het nieuwe artikel 1:99 BW. Deze controle bestaat in de praktijk veelal uit het doen van inzage in het huwelijksgoederenregister. In dit artikel komt onder meer aan bod wat er zou moeten worden gecontroleerd, in welke situaties die controle zou moeten worden uitgevoerd en of die controle überhaupt wel goed kan worden uitgevoerd.

(mr. W.H. van Heuvel, JBN – Juridische Berichten voor het Notariaat 2012/4, p. 15)

Verder lezen
Terug naar overzicht