Sign. - De onderhoudsplicht van de stiefouder, bezien in nationaal en internationaal perspectief


In EB 2012/27 pleitte de auteur voor een vereenvoudiging van het huidige kinderalimentatiestelsel. Een belangrijke vooruitgang, zo betoogde hij destijds, kan in dat stelsel worden verkregen door de alimentatieverplichting van de juridische stiefouder uitdrukkelijk niet op één lijn te zetten met die van de juridische ouders. Het terugbrengen van de verantwoordelijkheid van de stiefouder tot een aanvullende verplichting zou de complexiteit van dit stelsel enorm verminderen, omdat dan alleen nog de juridische ouders primair verantwoordelijk zijn voor het levensonderhoud van hun kinderen en er geen samenloop meer is met de verplichting van eventuele stiefouders. De strekking van het onderhavige artikel is om te onderzoeken of zijn eerdere stelling nóg steviger gefundeerd kan worden. De vraag kan immers worden gesteld of het wel zo vanzelfsprekend is, dat een stiefouder de huidige hoge onderhoudsverplichting heeft jegens een stiefkind.

(mr. P.A.J.Th. van Teeffelen, FJR – Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2012/5, p. 118)

Verder lezen
Terug naar overzicht