Sign. - De ‘papieren’ schenking als schenking ter zake des doods in de notariële praktijk


Op 9 december 2011 besliste de Hoge Raad dat de 'papieren' schenking dient te worden beschouwd als een schenking ter zake des doods in de zin van artikel 7:177 BW. Daarmee kwam een einde aan een langdurige discussie binnen de wetenschap. De auteur bespreekt de betekenis van dit arrest voor de notariële praktijk, ook in het perspectief van de aanpassingen van het huwelijksvermogensrecht per 1 januari jongstleden.

(mr. P. Blokland, JBN – Juridische Berichten voor het Notariaat 2012/2, p. 13)

Verder lezen
Terug naar overzicht