Sign. - De positie van (klein)kinderen in geval van nietigverklaring huwelijk: een tegengeluid


In artikel I sub e van wetsvoorstel 33.526 (wijziging van het BW en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering mede in verband met de evaluatie van de Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap) is voorgesteld in artikel 1:69 lid 1 sub a BW 'bloedverwanten in de opgaande lijn' te vervangen door 'bloedverwanten in de rechte lijn'. Volgens de auteur is de wijziging magertjes toegelicht en moet deze worden aangevuld. In dit artikel onderneemt hij daartoe een poging.

(mr. E.P. von Brucken Fock, FJR – Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2013/9)

Verder lezen
Terug naar overzicht