Sign. - De rechterlijke toetsing van door partijen in het ouderschapsplan gemaakte afspraak ter zake kinderalimentatie


De auteur gaat in op de rechterlijke toets van de door partijen in het ouderschapsplan gemaakte afspraak over de kinderalimentatie. Allereerst bespreekt zij het materieel verplichte karakter van het ouderschapsplan (artikel 815 lid 3 RV), gevolgd door de uitspraak van de Hoge Raad van 24 november 1972 en recente jurisprudentie met betrekking tot die uitspraak. Daarnaast beschrijft zij waaraan de rechter de gemaakte afspraak over kinderalimentatie in ieder geval dient te toetsen, gaat zij in op de grenzen die de wet sowieso stelt bij het maken van afspraken over kinderalimentatie en stelt zij de wettelijke maatstaven aan de orde. Tenslotte bespreekt de auteur het probleem waarmee de rechter geconfronteerd wordt indien hij, bij een gemeenschappelijk verzoek om echtscheiding, de afspraak over de kinderalimentatie inhoudelijk dient te toetsen.

(mw. mr. I. van der Kamp, WPNR – Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2013/6976)

Verder lezen
Terug naar overzicht