Sign. - De reikwijdte van cessie- en verpandingsverboden


Aan de hand van het arrest van het Hof Arnhem van 8 januari 2013 (LJN BY8884) bespreekt de schrijfster de vraag of de schending van een cessie- en verpandingsverbod naast obligatoire werking – wat tot wanprestatie leidt – ook goederenrechtelijke werking heeft. Uit het arrest kan worden afgeleid dat een overeengekomen cessieverbod onder bepaalde omstandigheden met zich brengt dat een overdracht met het cessieverbod geen effect sorteert en dus niet alleen wanprestatie oplevert. Ook bespreekt de schrijfster de vraag of een cessieverbod automatisch een verpandingsverbod inhoudt, aan de hand van de uitspraak van de Rechtbank arnhem van 19 december 2012 (LJN BY9394) waarin de rechtbank aannam dat dit niet het geval is.
(JutD 2013, nr. 6, p. 9, mr. D.J.C. Nuijten)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht