Sign. - De taak van de ‘executeur-afwikkelingsbewindvoerder’


De auteurs bespreken de arresten HR 28 juni 2013 (ECLI:NL:HR:2013:38) en HR 6 september 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BY5241). In beide arresten is de vraag aan de orde welke bevoegdheden een executeur-afwikkelingsbewindvoerder toekomen bij de uitoefening van zijn taak en wanneer deze taak is voltooid.

(E.A.A. Luijten en W.R. Meijer, TE – Tijdschrift Erfrecht 2014/1)

Verder lezen
Terug naar overzicht