Sign. - De toekomst van de personenvennootschap


Slagter doet vier voorstellen om aan een aantal van de bezwaren die tegen het wetsvoorstel personenvennootschappen zijn geuit, tegemoet te komen: de met het wetsvoorstel gepaard gaande lastenverzwaring, de samenloop met het wetsvoorstel flexibilisering bvrecht, het niet expliciet noemen van het afgescheiden vermogen en de uitgebreidheid van de regeling voor de ontbinding en de vereffening van de personenvennootschap. Bij de tegemoetkoming aan deze bezwaren zouden ook de sterke elementen van het wetsvoorstel behouden blijven. (Ondernemingsrecht 2012, 45, prof. mr. W.J. Slagter)

Verder lezen
Terug naar overzicht