Sign. - De uitdrukking ‘staaksgewijs’ in artikel 4:12 lid 2 BW


Het staaksgewijs geroepen worden heeft tot gevolg dat niet zonder meer alle afstammelingen van degenen wiens plaats te vervullen is, in een concreet geval als erfgenamen optreden.

(prof.mr. W. Breemhaar, WPNR – Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2013/6961, p. 98)

Verder lezen
Terug naar overzicht