Sign. - De uitkering van schadevergoeding: verknochtheid en zaaksvervanging


De auteur bespreekt de uitspraak van de Hoge raad van 7 december 2012, waarin werd geoordeeld dat een uitkering uit hoofde van schadevergoeding zelf ook verknocht kan zijn en dus niet alleen de aanspraak op die vergoeding. De auteur besteedt tevens aandacht aan de vraag of de regels van zaaksvervanging eveneens van toepassing zijn op verknochte goederen.

(T.M. Subelack, EB – Tijdschrift voor Scheidingsrecht 2013/5)

Verder lezen
Terug naar overzicht