Sign. - De veelkantige fiscale werkelijkheid van de eigen woning


Op het terrein van het inkomstenbelastingregime van de eigen woning is het nodige te beleven. In de rechtspraak is onder meer het begrip 'eigen woning' nader ingevuld. Ook heeft de rechter zich moeten uitspreken over de reikwijdte van enkele aftrekposten die verband houden met de eigen woning. De wetgever laat zich evenmin onbetuigd: hij heeft een tamelijk ingrijpende wijziging aangekondigd die de aftrek van hypotheekrente beperkt. De auteurs tasten, aan de hand van de recente ontwikkelingen, enkele 'kanten' van de eigen woning af voor zover zij betrekking hebben op de regels die daarvoor in het inkomstenbelastingrecht zijn dan wel zullen worden gegeven.

(mr. L.J.A. Pieterse en mr. D.M. Vermer, ftV – civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen 2012/9, p. 6)

Verder lezen
Terug naar overzicht