Sign. - De verpanding van onderhanden werk


De schrijver onderzoekt de mogelijkheden om onderhanden werk te verpanden. Daarbij gaat hij ook in op de vraag in hoeverre de mogelijkheid een pandrecht op onderhanden werk te vestigen, iets toevoegt aan de reguliere verpanding van vorderingen. Hij concludeert dat naar huidig recht de mogelijkheid van verpanding van onderhanden werk daaraan weinig toevoegt, waarna hij nog kort ingaat op de wenselijkheid om "alle waarde die in een contract besloten kan liggen met een pandrecht te vangen".
(WPNR 2013/6963, prof. mr. F.M.J. Verstijlen)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht