Sign. - De verwatering van het onderscheid tussen huwelijkse voorwaarden en echtscheidingsconvenant


De auteur bespreekt het arrest van de Hoge Raad van 30 maart 2012 (LJN BV3103) over het niet-nagekomen periodieke verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden en de bij de echtscheiding gesloten verrekeningsovereenkomst.

(prof. mr. A.J.M. Nuytinck, Ars Aequi 2012/9, p. 630)

Verder lezen
Terug naar overzicht