Sign. - De vrijstelling erfbelasting voor mantelzorgers: symbool of werkelijkheid?


Met ingang van 1 januari 2010 kan degene die mantelzorg verleent aan een met hem samenwonend familielid (ouder of kind) onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op de vrijstelling van erfbelasting die ook voor partners geldt. De auteurs stellen zich de vraag of deze mantelzorgvrijstelling inhoudelijk goed is vormgegeven, of dat sprake is van 'symboolpolitiek'.

(mr. H.J.T. Vos en mw. mr. Y.C.E.J. Rademakers, ftV- civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen 2013/1, p. 6)

Verder lezen
Terug naar overzicht