Sign. - De vrijstelling van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit – over (on)gelijkheid en ‘fair balance’


De auteur staat stil bij de ontstaansgeschiedenis van de BOF en toetst de faciliteit aan zowel het gelijkheidsbeginsel als het beginsel van 'fair balance'.

(drs. B.M. van der Sar, WPNR – Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2013/6961, p. 89)

Terug naar overzicht