Sign. - Debiteurenrisico


Tussen partijen bestaat een vermogensbeheerrelatie. De Commissie concludeert dat de vordering van Consument faalt voor zover deze ziet op een gebrek aan spreiding van fondsen waarin is belegd. Aan beleggingsproducten is ook een debiteurenrisico verbonden. Door de beleggingsbeslissing van Aangeslotene om 82,3% van het vermogen van Consument te beleggen in Dutch Power Notes, die alle door dezelfde emittent zijn uitgegeven, heeft Aangeslotene het vermogen van Consument onvoldoende voor het debiteurenrisico behoed. Het risico van deze te grote blootstelling heeft zich in dit geval ook verwezenlijkt toen Z op 15 september 2008 uitstel van betaling verzocht. De Commissie beslist, als bindend advies, dat Aangeslotene aan Consument de dientengevolge geleden schade vergoedt, onder de voorwaarde dat Consument aan Aangeslotene zal hebben geleverd 64% van de Dutch Power Notes die op zijn naam zijn aangekocht.
(Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 11 april 2011, nr. 83, «JOR» 2012/357, m.nt. mr. J.W.P.M. van der Velden, tevens behorend bij «JOR» 2012/358 en «JOR» 2012/359)

Verder lezen
Terug naar overzicht