Sign. - Donoren en donorkinderen: wel contact mogelijk via DNA-databank Fiom


Verhalen in de media dat het voor donorkinderen die geboren zijn voor 2004 nooit meer mogelijk is om de identiteit van hun donorvader te achterhalen, kloppen niet. Fiom beheert een DNA-databank voor donoren en donorkinderen. Dankzij deze databank krijgen anonieme spermadonoren en donorkinderen de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen, als zij dit wensen. De databank heeft inmiddels 62 succesvolle matches tot stand gebracht: 13 donoren zijn gematcht met 23 kinderen en 49 kinderen zijn onderling aan elkaar gelinkt.
De databank is er voor personen die dankzij donorzaad geboren zijn en meer willen weten over hun biologische afkomst, of contact willen met de donor en/of halfbroers en halfzussen.
De donoren kunnen hun nakomelingen tegemoet komen door hun fysieke en sociale gegevens beschikbaar te stellen en eventueel open te staan voor contact. Wanneer een match bekend wordt, worden alle partijen hier afzonderlijk over geïnformeerd. Samen met een Fiom maatschappelijk werker wordt vervolgens bekeken wat ieders wensen zijn en of (en zo ja: op welke wijze) contact tussen de verwanten wordt gelegd.
Daarnaast is het belangrijk dat spermadonoren weten dat indien zij gedoneerd hebben via klinieken zij nooit aansprakelijk worden gesteld om hun donorkinderen te onderhouden. De alimentatieplicht geldt alleen voor verwekkers (mannen die daadwerkelijk gemeenschap met de moeder hebben gehad) en voor donoren die een hechte band met moeder en kind hebben opgebouwd voorafgaand aan en tijdens de zwangerschap, welke op een familieband lijkt. Voor donoren die bij een spermabank gedoneerd hebben, is dit dus niet aan de orde.
Fiom is blij dat spermadonatie uit de anonimiteit is gekomen met het oog op identiteitsvragen van hun nakomelingen…

Verder lezen
Terug naar overzicht