Sign. - Doorbreking lotsverbondenheid door kwetsend en grievend gedrag


Het huwelijk tussen M en V, waaruit twee thans nog minderjarige kinderen zijn geboren, is in 2008 door echtscheiding ontbonden. De kinderen hebben hun vaste verblijfplaats bij V; er vindt geen omgang met M plaats. De rechtbank heeft, naar aanleiding van het daartoe strekkend verzoek van V, in 2012 bepaald dat M maandelijks € 548 aan partneralimentatie aan V dient te voldoen. M gaat in hoger beroep. Volgens hem heeft V zich zodanig grievend jegens hem gedragen dat betaling van partneralimentatie – nota bene eerst ruim vier jaar na ontbinding van het huwelijk – in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Volgens M is sprake van een dusdanig uitzonderlijk geval dat moet worden geconcludeerd dat aan de lotsverbondenheid tussen partijen een einde is gekomen.
Het hof is van oordeel dat het handelen van V richting M, op grond van de volgende feiten en omstandigheden, als grievend en kwetsend kan worden omschreven:
- de door V in het leven geroepen e-mailadressen kunnen door haar alleen in gebruik zijn genomen in een poging M te kwetsen;
- V laat zich in haar e-mails laatdunkend uit over M;
- V informeer M niet of veel te laat over zaken die de kinderen aangaan;
- V heeft de begeleider van het hockeyteam van een van de kinderen verboden om M te informeren over de hockeywedstrijden;
- V heeft enorm boos gereageerd toen M een kaartje en bloemen in het ziekenhuis kwam afgegeven nadat hem bekend was geworden dat het oudste kind daar was opgenomen.
Sinds 2007 beschuldigt V M ervan dat hij kinderpornosites bezoekt. V heeft hiervan in april 2008 aangifte gedaan. De…

Verder lezen
Terug naar overzicht