Sign. - Edelweissroute: einde aan de geheimhoudingsplicht van de belastinginspecteur


Per 1 januari 2012 zijn twee wetswijzigingen ingevoerd die verandering brengen in het informatieverkeer tussen burger en fiscus. De eerste ziet op het zelfstandig corrigeren van een eerder ingediende aangifte, wanneer een belastingplichtige erachter komt dat de verstrekte gegevens niet (meer) juist zijn. De tweede regelt het inzagerecht van een erfgenaam in bij de Belastingdienst berustende, voor zijn belastingheffing van belang zijnde, stukken. Daarnaast is in bepaalde gevallen de navorderingstermijn voor de erfbelasting onbeperkt geworden.

(mr. A.J. Janssen, FBN – Fiscale Berichten voor het Notariaat 2012/4, p. 15)

Verder lezen
Terug naar overzicht