Sign. - Een tikkende tijdbom voor de DGA & Pensioen in eigen beheer


De auteur bespreekt de gevolgen van een dividenduitkering door de bv en – als mogelijk gevolg daarvan – het belastbaar prijsgeven van pensioenaanspraken. Daarnaast gaat de auteur in op de bedrijfseconomische gevolgen van de afstorting door de bv van pensioenrechten onder een door de vrouw aangewezen levensverzekeringsmaatschappij, de postsolidariteit tussen ex-echtgenoten en de omvang van de vereveningsvordering in het kader van de Wet verevening pensioenrechten. Aan de hand van een eenvoudig cijfermatig voorbeeld brengt hij de (veelal enorme) fiscale gevolgen in kaart van het afstorten van pensioenrechten. Volgens de auteur is het hoog tijd dat de advocatuur en de rechterlijke macht meer aandacht besteden aan deze complexe materie.

(A.N. Labohm, EB – Tijdschrift voor Scheidingsrecht 2013/9)

Verder lezen
Terug naar overzicht