Sign. - Een tweede leven voor periodieke giften


Auteur gaat in zijn bijdrage na of een periodieke gift al dan niet afhankelijk kan worden gesteld van 2 levens.

Hij deelt de visie van de staatssecretaris van Financiën en Rb. Zeeland-West Brabant 27 augustus 2015, nr. 15/424 inhoudende dat een periodieke gift afhankelijk van 2 levens alleen als zodanig kwalificeert bij een sterftekans van minimaal 1% niet. Alleen dergelijke giften komen vooralsnog in aanmerking voor onbeperkte persoonsgebonden aftrek in de inkomstenbelasting.

Verder bespreekt hij wat te doen met lopende periodieke giften die niet aan dit minimale onzekerheidscriterium voldoen alsook hun alternatieven.

J.M. Bom, FBN 2016(11) 59

Verder lezen
Terug naar overzicht