Sign. - Eerste ervaringen MST-CAN gepresenteerd


Het MST-CAN (Multi System Therapy Child Abuse and Neglect) behandelprogramma voor gezinnen waarin kindermishandeling en verwaarlozing plaatsvindt, loopt goed. Dat geldt ook voor de samenwerking met de ketenpartners en er zijn voldoende aanmeldingen. Op 27 januari presenteerde het Amsterdamse MST-CAN behandelteam zijn eerste ervaringen. In juni vorig jaar is de hoofdstad deze behandeling gestart voor gezinnen waarin kindermishandeling en verwaarlozing plaatsvindt.
MST-CAN is een intensieve behandeling, die plaats vindt in de thuissituatie, voor gezinnen met kinderen tussen 6-17 jaar die onder een door de rechter opgelegde maatregel vallen, omdat er zorgen zijn over lichamelijke mishandeling of verwaarlozing van deze kinderen. Dit behandelprogramma is in de laatste fase om zich evidence based te mogen noemen. De behandeling is gericht op het voorkomen van uithuisplaatsing, het verminderen van ouderlijke gedragingen die leiden tot misbruik en verwaarlozing, het terugdringen van misbruik en verwaarlozing, het verminderen van psychische klachten bij ouder en kind en het versterken van netwerk om het gezin heen. De behandeling duurt zes tot negen maanden.

(Huiselijkgeweld.nl)

Verder lezen
Terug naar overzicht